Kategoria: Terapia

Słuch – największy przyjaciel mowy

Słuch jest niezbędnym elementem warunkującym prawidłową mowę. Bez dobrego słuchu nie jesteśmy w stanie nauczyć dziecka poprawnej komunikacji. Zaburzony słuch powoduje bowiem to, że dziecko nie odróżnia poszczególnych dźwięków, nie różnicuje głosek, mylnie zamienia je, gubi, opuszcza. To oczywiście przekłada się na poprawną mowę i kontakt słowny z otoczeniem. Jeżeli podejrzewamy jakiekolwiek zaburzenia w obrębie słuchu, powinniśmy udać się z dzieckiem do pediatry, który albo wykluczy nieprawidłowości słuchowe, albo skieruje dziecko na dalsze, specjalistyczne badania.

Słuch należy stymulować, pobudzać, pracować z dzieckiem nad właściwym odbiorem otoczenia. W tym celu warto poprosić, aby dziecko zamknęło oczy i starało się usłyszeć jak najwięcej dźwięków z otoczenia a następnie je wymieniło. Dobrze, jeśli znajdziemy czas na zabawę z dzieckiem głoskami, sylabami czy całymi słowami. Można np. poprosić, aby dziecko wyodrębniało pierwszą głoskę sylaby czy słowa, tworzyło słowo zaczynające się na daną głoskę, dzieliło słowa na sylaby (warto przy tym klaskać), składało słowa z głosek, sylab i tworzyło wyrazy zaczynające się na daną sylabę. Tego typu ćwiczenia ze starszymi przedszkolakami na pewno ułatwią im naukę czytania i pisania w szkole a także rozwiną zdolności słuchowe.

Doskonałym ćwiczeniem słuchowym jest również zabawa instrumentami oraz próba odtwarzania usłyszanego dźwięku. Warto w domowym zaciszu pobawić się również szeptem (szepczemy do dziecka oddalonego od nas a dziecko powtarza usłyszane słowa).

Zwróćmy także uwagę na to, jak głośno dziecko słucha np. radia. Niestety, dźwięk nie powinien być zbyt intensywny, gdyż zbyt głośne słuchanie negatywnie wpływa na słuch i nie pobudza narządu do odpowiedniej pracy a z czasem wymaga jeszcze głośniejszego odtwarzania.
Marta Mierzwa – Gałkowska

Pieszczotliwe głoski, czyli szereg ciszący

Ostatnio można zaobserwować zjawisko, że dzieci mają problem z realizacją głosek środkowych, czyli „ś”, „ź”, „ć”, „dź”. Zamiast realizacji miękkiej pojawia się bowiem realizacja twarda (zamiana na „s”, „z”, „c”, „dz”).
W przypadku takich trudności artykulacyjnych warto ćwiczyć podniebienie miękkie. Poniżej prezentuję stosowne ćwiczenia:
– dziecko zieje ja piesek(język wysunięty z jamy ustnej jak najdalej, na brodę)
– chucha na ręce, aby je ogrzać
– chucha na lusterko
– nabiera powietrze nosem przy szeroko otwartej jamie ustnej, udaje kichanie i wypowiada :aaaaaaa – psik.
Należy też przy tym wykonywać szereg ćwiczeń oddechowych stymulujących poprawną wymowę szeregu:
– dmuchanie na piórka
– wydmuchiwanie powietrza ustami złożonymi w dzióbek na piórka tak, aby one się przemieszczały.
Nie wolno także zapominać o typowych ćwiczeniach artykulacyjnych:
-na zmianę dzióbek i uśmiech
– język jak piłeczka wykonuje kółka naokoło zamkniętych ust
– parskanie
– balonik – nadymanie policzków przy zamkniętych ustach
– koszyczek z ust
– pocieranie grzbietem języka o podniebienie twarde.
Zaproponowane zadania z pewnością ułatwią pracę przy głoskach ciszących i na pewno poprawią ich wymowę. Życzę powodzenia!
Marta Mierzwa – Gałkowska

Lalka czy jajka – kilka słów o lambdacyzmie

W okresie przedszkolnym sporo dzieci zaburza realizację głoski „L” , zamieniając ją w wymowie na głoskę „j” (najczęściej, choć mogą zdarzyć się i nietypowe, nieregularne wymiany). Dobrze realizowane „l” jest niezwykle istotne przy dalszej nauce trudniejszych głosek, np. głoski „R”. Dlatego tak istotne jest jej opanowanie . Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – organy prowadzące ze wsparciem finansowym w 2022 r.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Wiki w Elblągu stosownie do § 9 ust. 9-10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U z 2021 poz. 1675) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).
Nasza placówka w wykazie widnieje pod pozycją numer 69, uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 3000,00 a dyrektor przedszkola przeznacza kwotę 750,00 na realizację projektu czytelniczego dla dzieci uczęszczających do placówki w roku kalendarzowym 2022.
Link do wykazu placówek, które uzyskały wsparcie
wykaz-organow-prowadzacych

Link do strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na której można przeczytać informacje odnośnie uzyskania wsparcia z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 https://www.ko.olsztyn.pl/2022/03/08/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-organy-prowadzace-ze-wsparciem-finansowym-w-2022-r/

Link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na której znajdują się dokładne informacje odnośnie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa