RODO w WIKI

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w Przedszkolu jest:
Przedszkole Niepubliczne WIKI w Elblągu, ul. Częstochowska 5, 82-300 Elbląg.
Administratorem Twoich danych osobowych w Klubiku jest:
Klubik WIKI w Elblągu, ul. Częstochowska 5, 82-300 Elbląg.

Kim jest inspektor ochrony danych w Wiki i jak się
z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się
mailowo (dpo@wiki.elblag.pl) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Częstochowska 5, 82-300 Elbląg.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych według RODO

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje
prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.