Strona Główna

L
o
a
d
i
n
g

PRZYPOMINAMY

Rodziców prosimy o zapoznanie się
z procedurami dot. COVID-19.

Rekrutacja na pobyt dzieci od września 2021 rozpoczęta.
Należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony, wypełnić ja w domu, zrobić zdjęcie lub skan i wysłać na adres przedszkolewiki@vp.pl . Dodatkowo należy wpłacić wpisowe w kwocie 130 zł na konto którego numer uzyskacie w odpowiedzi na maila. Oryginał dokumentów dostarczyć należy będzie do kancelarii placówki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 781766989 jak również mailem przedszkolewiki@vp.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – karta_wiki_2021
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 781 766 989

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WIKI
ROK SZKOLNY 2020/2021
Przedszkole czynne w godzinach 5.30-17.30

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci od 2,5 roku życia
(bez pieluszek) do 6 r. życia czyli zerówka.

Wprowadzono w kraju stan epidemii,
rekrutacja na pobyt dzieci od września 2020 trwa.

Należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony, wypełnić ja w domu, zrobić zdjęcie lub skan i wysłać na adres przedszkolewiki@vp.pl . Dodatkowo należy wpłacić wpisowe w kwocie 130 zł na konto którego numer uzyskacie w odpowiedzi na maila. Oryginał dokumentów dostarczyć należy będzie do kancelarii placówki, po zakończeniu stanu epidemii w kraju. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 781766989 jak również mailem przedszkolewiki@vp.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – karta_wiki_2021
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 781 766 989

W ramach czesnego proponujemy:
– 5 razy w tygodniu zajęcia z angielskiego we wszystkich grupach wiekowych z wykwalifikowanym nauczycielem,
– 2 razy w tygodniu zajęcia muzyczno-rytmiczne z instruktorem zewnętrznym,
– 2 razy w tygodniu zajęcia gimnastyczno- korekcyjne z instruktorem zewnętrznym,
– grupy starsze raz w tygodniu zajęcia z jogi
– w grupach starszych zajęcia z nauki gry w szachy z instruktorem zewnętrznym,
– opiekę logopedy zajęcia grupowe oraz indywidualne z wykwalifikowanym nauczycielem,
– raz w miesiącu spotkanie z kulturą,
niespodzianki – prezenty na małego i dużego Mikołaja oraz dzień dziecka,
– na wniosek rodziców organizujemy
lekcje religii katolickiej z katechetą

Od kwietnia 2018 prowadzimy we wszystkich grupach wiekowych zajęcia z
Programowania i Kodowania – praca z robotem Photonem oraz  tabletem

KLUBIK  MALUCHA
Klubik czynny w godzinach 6.30-16.00

Z opieki w klubiku mogą korzystać dzieci od 1 roku życia  do 3 r. życia .

Rekrutacja do klubiku na pobyt od 01 września 2021 rozpoczęta

Rekrutacja na rok 2021/2022 – karta_klubik_2021

Zasady rekrutacji na pobyt dziecka od września 2020 jak do przedszkola (opisane powyżej)
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 237 40 97 lub 781 766 989 jak również mailem przedszkolewiki@vp.pl

W ramach opłaty stałej oferujemy:
– 2 razy w tygodniu zajęcia z językiem angielskim,
– 2 razy w tygodniu zajęcia muzyczno-rytmiczne z instruktorem ,
– opiekę logopedy,
– paczki-niespodzianki na dużego i małego Mikołaja.

W ofercie mamy dwa pakiety pobytowe do 5 godzin i powyżej 5 godzin.

Rekrutacja na rok 2020/2021 – karta_klubik_2021

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 781 766 989

Można pobierać kartę zgłoszeniową i wypełnioną dostarczyć
do kancelarii Przedszkola Niepublicznego Wiki. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.