Strona Główna

L
o
a
d
i
n
g

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WIKI
ROK SZKOLNY 2020/2021
Przedszkole czynne w godzinach 5.30-17.30

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci od 2,5 roku życia
(bez pieluszek) do 6 r. życia czyli zerówka.

Wprowadzono w kraju stan epidemii, rekrutacja na pobyt dzieci od września 2020 trwa.
Należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony, wypełnić ja w domu, zrobić zdjęcie lub skan i wysłać na adres przedszkolewiki@vp.pl . Dodatkowo należy wpłacić wpisowe w kwocie 130 zł na konto którego numer uzyskacie w odpowiedzi na maila. Oryginał dokumentów dostarczyć należy będzie do kancelarii placówki, po zakończeniu stanu epidemii w kraju. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 781766989 jak również mailem przedszkolewiki@vp.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – karta_wiki_2020
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 781 766 989

W ramach czesnego proponujemy:
– 5 razy w tygodniu zajęcia z angielskiego we wszystkich grupach wiekowych z wykwalifikowanym nauczycielem,
– 2 razy w tygodniu zajęcia muzyczno-rytmiczne z instruktorem zewnętrznym,
– 2 razy w tygodniu zajęcia gimnastyczno- korekcyjne z instruktorem zewnętrznym,
– w grupach starszych zajęcia z nauki gry w szachy z instruktorem zewnętrznym,
– opiekę logopedy zajęcia grupowe oraz indywidualne z wykwalifikowanym nauczycielem,
– raz w miesiącu spotkanie z kulturą,
niespodzianki – prezenty na małego i dużego Mikołaja oraz dzień dziecka,
– na wniosek rodziców organizujemy
lekcje religii katolickiej z katechetą

Od kwietnia 2018 prowadzimy we wszystkich grupach wiekowych zajęcia z
Programowania i Kodowania – praca z robotem Photonem oraz  tabletem

KLUBIK  MALUCHA
Klubik czynny w godzinach 6.30-16.00

Z opieki w klubiku mogą korzystać dzieci od 1 roku życia  do 3 r. życia .

Zasady rekrutacji na pobyt dziecka od września 2020 jak do przedszkola (opisane powyżej)
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu37 40 97 lub 781766989 jak również mailem przedszkolewiki@vp.pl

W ramach opłaty stałej oferujemy:
– 2 razy w tygodniu zajęcia z językiem angielskim,
– 2 razy w tygodniu zajęcia muzyczno-rytmiczne z instruktorem ,
– opiekę logopedy,
– paczki-niespodzianki na duzego i małego Mikołaja.

W ofercie mamy dwa pakiety pobytowe do 5 godzin i powyżej 5 godzin.

Rekrutacja na rok 2020/2021 – karta_klubik_2020

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 781 766 989

Można pobierać kartę zgłoszeniową i wypełnioną dostarczyć
do kancelarii Przedszkola Niepublicznego Wiki. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.