O nas

wiki

Rok szkolny 2017/18 

Przedszkole czynne w godzinach 5.30-17.30

KARTA na 2018

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019 można pobierać kartę zgłoszeniową i wypełnioną dostarczyć do kancelarii przedszkola

Informacje można uzyskać telefonicznie

55 237 40 97

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci od 2,5 roku życia (bez pieluszek) do 6 r. życia czyli zerówka.http://wiki.elblag.pl/wp-content/uploads/2011/09/karta-dom-klubiku.doc

Klubik  karta do klubiku 

Z opieki w klubiku mogą korzystać dzieci od 1 roku życia  do 3 r. życia czyli .

NASZA OFERTA

 

– Codziennie zajęcia z nauki języka angielskiego we wszystkich grupach

– Grupy od 2– 5 lat, jak również „zerówka” dla dzieci 6 -letnich

– Opieka logopedy i terapeuty pedagogicznego

– Tematy ekologiczne przez cały rok w każdej grupie

– Zajęcia sportowe min. judo, taniec towarzyski

– Gimnastyka korekcyjna dla wszystkich dzieci

– Zajęcia z rytmiki we wszystkich grupach

– Co miesiąc spotkanie z kulturą i wiele innych ciekawych zajęć, spotkań

 

Rok szkolny 2017-2018

 

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia z instruktorami:

* Nauka jęz. angielskiego – 5 x w tygodniu

* Gimnastyka korekcyjna 2 x w tygodniu we wszystkich grupach prowadzi pani Basia

* Opieka logopedy badania przesiewowe, indywidualna terapia, terapia grupowa we wszystkich grupach – czwartek, piątek prowadzi pani Marta

* Zajęcia z rytmiki 2 x w tygodniu we wszystkich grupach prowadzi p. Sylwia

* Spotkania z kulturąteatr, magik, zwierzęta, ciekawe spotkania warsztatowe 1 x w miesiącu oferty zewnętrznych grup

* Zajęcia z religii katolickiej 2x w tygodniu prowadzone przez katechetę pana Krzysztofa

* Zajęcia nauki gry w szachy raz w tygodniu grupa Żabki oraz Biedronki

* Dodatkowo oferujemy zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktorów zewnętrznych

* Judo 1 x w tygodniu po 30 min, grupa max 15 dzieci – prowadzi pani Paulina

* Taniec 2 x w tygodniu grupa do 15 dzieci – prowadzi pani Kasia

 

Bezpłatnie w ramach pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielki oferują:

 

– Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego Dz.U 2017 poz 356

 

– Zajęcia z bajkoterapii relaksacyjne, terapeutyczne, wyciszające

 

– Zajęcia z plastyki zawierające trudniejsze techniki plastyczne

 

– Dużą dawkę wiedzy ekologicznej praca w terenie, obserwacje, posługiwanie się lupą, mikroskopem, lornetką, wiedza o faunie i florze

 

– Ja, Ty, My integrujmy się spotkania wszystkich dzieci polegające na wspólnym śpiewaniu, rytmizowaniu, rymowaniu itd. Spotkania te mają na celu integrację naszej społeczności małej i dużej, odbywają się raz w miesiącu

 

Polska, Europa, My  – projekt edukacji patriotycznej, poznajemy kraje Europy , co miesiąc zapoznając dzieci z nowym krajem, jego kulturą, tradycjami, zabytkami, muzyką

 

> Priorytety przedszkola to bezpieczeństwo, ekologia, zdrowy styl życia, patriotyzmoczywiście nie zapominamy o samodzielności, świadomości narodowej, przynależności, zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie.

 

Dodatkowo od września 2011 r. działa Klubik Wiki dla dzieci od 1 roku życia do 3 lat. Godziny pracy Klubiku dostosowane są do indywidualnych potrzeb rodziców.

 

W placówce działa pięć grup wiekowych:

Grupa I MYSZKI – maluszki , nauczycielka pani Milena

Grupa II Pszczółki – 4 latki, nauczycielka pani Angelika

GrupaIII BIEDRONECZKI – 5 latki, nauczycielka pani Ania

Grupa IV ŻABKI  6 latki, nauczycielka pani Beata

 

 

 Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie wyższe. Pomimo iż posiadają wysokie kompetencje, systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka.

 

W listopadzie 2012 r przedszkole zakwalifikowało się do projektu „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie .3. – Poprawa jakości kształcenia.; Poddziałanie 3.3.4 – modernizacja treści i metod kształcenia ogłoszonego przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Edukacja Pro Futuro.

 

Od września 2008 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Wiki” w Elblągu realizowana jest innowacja pedagogiczna pod nazwą „Żywa edukacja” .

 

Polega ona na wykorzystaniu piłek terapeutycznych w procesie kształcenia dzieci w młodszym wieku przedszkolnym i szkolnym. Krzesełka zostały zastąpione przez piłki. Wiemy że każdy, a szczególnie dziecko potrzebuje ruchu aby się rozwijać. Właśnie dzięki piłkom w naturalny sposób wykorzystują ruch podczas przyswajania wiadomości i umiejętności. Dzieci w każdej chwili (poruszając się na piłkach poprzez ruch) mają możliwość rozładowania napięcia nie czekając do końca zajęć czy posiłku.

 

Przedszkole podjęło działania w tworzeniu kącików zainteresowań umożliwiających aktywne działanie, wspomagających ogólny rozwój dzieci poprzez ich zainteresowania. Wprowadza dzieci w świat dotąd dla nich obcy. Przede wszystkim uczy go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha. Ponadto dziecko zdobywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych.

Od wiosny 2013 nauczycielki, które uzyskały uprawnienia pracują metodą Kinezjologii Denisona.

 

W naszym przedszkolu dzieci mogą radośnie spędzić niepowtarzalny czas dzieciństwa.
Dlatego tez uważamy, iż w całokształcie pracy przedszkola najważniejszym elementem jest współpraca z rodzicami.

 

Cenimy sobie także współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej, ponieważ pokazują nam sposoby współdziałania z niepełnosprawnymi, pomagają w wykonywaniu różnorodnych ozdób na kiermasze świąteczne.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2 roku życia (z warunkiem: bez pampersa).

 

Przedszkole Niepubliczne Wiki zostało utworzone na bazie Przedszkola Nr 7 w 2002 roku, znajduje się w cichej dzielnicy domków jednorodzinnych, ma dostęp do dużego terenu zabaw na którym jest wiele przyrządów do zabawy dla dzieci min ciuchcia, bujawki, zjeżdżalnie, piaskownice, ławki.