Wrześniowe spotkanie z logopedą

I tak oto rozpoczął się nowy rok przedszkolny.

Wypoczęci, z głową pełną ciekawych pomysłów wracamy do pracy. Wrzesień to czas powakacyjnego powrotu do rzeczywistości.

Jest to również miesiąc badań przesiewowych o charakterze logopedycznym. Specjalista, stosując rozmaite metody i testy, bada stan wymowy dziecka i tworzy diagnozę, która pozwala na rozpoczęcie terapii w celu skorygowania ewentualnych nieprawidłowości o podłożu komunikacyjnym.

Takie badanie pokazuje, w jaki sposób dziecko radzi sobie z mową, jakie fonemy zaburza, czy zrobiło postępy i na co należy jeszcze zwrócić uwagę przy nabywaniu kompetencji werbalnych.
Jeżeli badanie wykaże, że trzeba nadal pracować, wówczas specjalista przygotowuje plan pracy z dzieckiem i konsekwentnie go realizuje na zajęciach logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu odbywają się systematycznie zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

W najbliższym czasie dowiedzą się Państwo, które dzieci będą uczęszczały na terapię logopedyczną.

W razie wątpliwości i pytań, zapraszam do gabinetu w poniedziałki i wtorki w godzinach 11.30 – 16.00.

Pozdrawiam. Marta Mierzwa – Gałkowska