Sortery i wieże

W tym tygodniu rozwijaliśmy koordynację wzrokowo- ruchową, czyli zdolność, która  pozwala nam na wykonywanie czynności wymagające jednoczesnego użycia oczu i rąk.” Koordynacja wzrokowo – ruchowa jest złożoną umiejętnością poznawczą, ponieważ wymaga od nas poprowadzenia naszych rąk zgodnie z bodźcami, jakie otrzymują nasze oczy.”

Nasze maluszki tą umiejętność ćwiczyły za pomocą sorterów, czyli dopasowywały odpowiedni kształt do otworów, a także układały wieżę z klocków.