Polska – moje państwo.

                Ten tydzień poświęcony został na rozmowach o naszym regionie i mieście.

Dzieci przypomniały sobie treść legendy o Piekarczyku, wspólnie oglądaliśmy stare pocztówki oraz albumy związane ze starówką i znanymi elbląskimi zabytkami.

Żabki wypowiadały się na temat swoich ulubionych zabytkowych budowli oraz przeżyć związanych z ich zwiedzaniem. Podczas rozmowy okazało się, iż przedszkolaki doskonale znają herb naszego miasta i nie miały trudności z jego rysowaniem.

Do naszych zajęć związanych z poznawaniem Polski, wykorzystaliśmy dywan w postaci mapy fizycznej naszego kraju. Żabki pracując w małych zespołach, odczytywały napisy i wskazywały położenie dużych miast, rzek, gór i Morza Bałtyckiego.

W czwartek zaś, dzieci miały okazję degustować specjalność kuchni polskiej – biały barszcz. Pycha…

A oto zdjęcia z naszych zajęć…