Język lata jak łopata…

Wędzidełko podjęzykowe łączy dolną powierzchnię zębów z dnem jamy ustnej. Jest ono widoczne podczas unoszenia języka w kierunku podniebienia. Jeśli wędzidełko jest prawidłowo rozwinięte, język może wykonać swobodne ruchy w różnych kierunkach, co przekłada się na poprawną wymowę.

Jeśli wędzidełko jest zbyt krótkie, dziecko ma problemy z poprawną realizacją: sz, ż, cz, dż, t, d, n, r, l. Wskazaniem do podcięcia chirurgicznego wędzidełka jest tak skrócony twór, że powoduje przyrośnięcie języka. Przypadłość ta dotyka niewielką grupę, zwłaszcza chłopców. W większości przypadków zabieg ten nie jest konieczny, gdyż wędzidełko jest tworem elastycznym i dzięki ćwiczeniom pionizacyjnym języka, rozciąga się.

O tym, co należy zrobić z wędzidełkiem , najlepiej niech zdecydują specjaliści, pediatrzy i logopedzi. W razie wątpliwości zapraszam do gabinetu   środa lub piątek

Marta Mierzwa – Gałkowska