Czy zaburzenia mowy są dziedziczne?

Bardzo często obserwujemy, że dziecko wymawia dane głoski podobnie jak rodzic. Jest to związane ze zjawiskiem naśladownictwa. Dotyczy to nie tylko artykułowania dźwięków, ale również tempa mowy, sposobu wypowiadania się czy akcentu. Warto zatem zadbać o poprawną wymowę, aby nasza pociecha, przechodząc najintensywniejszy etap rozwoju mowy, miała dobre wzorce i odpowiednio z nich korzystała.
Dziecko naśladuje nie tylko rodziców. Zdarza się, że złe wzorce przejmuje również od dziadków, kolegów.
Tym, co może dziecko odziedziczyć są natomiast pewne cechy, które mogą mieć wpływ na pewne zaburzenia mowy, mianowicie nieprawidłowości w budowie narządów mowy czy problemy ze słuchem.
Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku jąkania. Odziedziczyć można pewne cechy w postaci chwiejnego układu nerwowego i słabej odporności psychicznej a to może przełożyć się na powstanie niepłynności w mówieniu.
Zaburzenia, które niestety często są dziedziczone dotyczą zaś prostego opóźnienia mowy (około 30 procent). Dlatego w takiej sytuacji warto zapytać swoich rodziców o to, jak przebiegał rozwój ich mowy w dzieciństwie.
Marta Mierzwa – Gałkowska