BEZPIECZNE WAKACJE.

W tym tygodniu przewodnim tematem w klubiku były bezpieczne wakacje. Pani Agnieszka opowiadała dzieciom gdzie można spędzić wakacje oraz w jaki sposób, aby były one bezpieczne. Pomocą dydaktyczną były plansze . Następnie przystąpiliśmy do zajęć plastycznych, każde dziecko otrzymało kartę pracy. Zadaniem było wypełnić plasteliną narysowano słoneczko a następnie pokolorować kredkami świecowymi narysowane morze.