Bez słuchu nie ma mowy!

Słuch jest niezbędny w prawidłowej komunikacji językowej. Jeżeli jest zaburzony, dziecko nie różnicuje dźwięków a praca logopedy jest skazana wówczas na porażkę. Dlatego przy jakichkolwiek wątpliwościach ze strony specjalisty czy rodziców powinno się przeprowadzić szczegółowe badanie laryngologiczne. Czasami wystarczy prosty zabieg, aby dziecko dobrze słyszało, innym razem trzeba dziecko zaparatyzować.

Odbiór mowy jest istotny dla rozwoju dziecka. Sprawne ucho pozwala dziecku skoncentrować się na kierowanej do dziecka wypowiedzi, zrozumieć ją i adekwatnie zareagować.
Bardzo dobrymi ćwiczeniami słuchowymi są wszelkie odtwarzania struktur dźwiękowych . Może to być nauka wierszyków na pamięć, , kończenie zdań (rodzic rozpoczyna zdanie a dziecko je kończy), liczenie wyrazów w zdaniu, wyliczanki, dzielenie wyrazów na sylaby. Należy też ćwiczyć powtarzanie ciągów wyrazów , tworzyć wyrazy rozpoczynające się na daną sylabę czy tworzyć rymy do poszczególnych słów. Wszelkie słuchanie bajek, opowiadań , wierszyków też jest niezwykle pożądane, zwłaszcza gdy po ich usłyszeniu zadamy dziecku pytania i sprawdzimy, czy dobrze usłyszało dany fragment.

Dziecko, które umie skupić uwagę na słowach, odtworzyć je, zapamiętywać i zrozumieć na pewno jako uczeń będzie miało mniejsze kłopoty w zdobywaniu umiejętności czytania i pisania.
Wszelki ubytki słuchu należy szybko zdiagnozować. Tylko natychmiastowa reakcja ze strony dorosłych i w razie potrzeby wizyta u specjalisty spowodują, że pomoc w odpowiednim odbiorze otoczenia da gwarancję również dobrej, sprawnej mowy. Warto o tym pamiętać!

Marta Mierzwa – Gałkowska