Jesteśmy bezpieczni

Dobiegł końca już kolejny tydzień, którego tematem było bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o tym, jak czujemy się w domu, kto w nim mieszka i jakie są rodzaje domów. Przypominaliśmy sobie, gdzie mieszkamy i zastanawialiśmy się, czy każdemu można podać swój dres zamieszkania. W celu powtórzenia informacji o adresie warto pokazać dziecku, gdzie jest napisana nazwa ulicy, przy której mieszka, numer domu i mieszkania.

Uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym, po której stronie chodnika chodzimy i do czego służą światła drogowe. Udaliśmy się na spacer na skrzyżowanie i trenowaliśmy przechodzenie na drugą stronę drogi.