Dzieci z różnych stron świata i inne ważne wydarzenia tego tygodnia

Podczas ostatniego tygodnia Żabki rozmawiały o dzieciach z różnych stron świata. Inspiracją do rozmów stał się wiersz A. Widzowskiej ,,Dzieci na Ziemi”. Przedszkolaki wypowiadały się, że choć dzieci różnią się kolorem skóry, wyglądem i mieszkają na różnych kontynentach, to wszystkie pragną pokoju i życia w zgodzie i przyjaźni. Wszystkie dzieci chcą być kochane i spędzać czas na zabawach.

Mówiąc o przyjacielu (to święto obchodziliśmy w środę), dzieci szukały odpowiedzi na pytanie; ,,jaki powinien być przyjaciel?”                                         Wszyscy zgodnie odpowiadali, że to osoba, na którą można liczyć nie tylko podczas zabaw, lecz także kiedy jest nam smutno… Aby odpowiednio uczcić Dzień Przyjaciela, Żabki wykonały portrety swoich przyjaciół. Do pracy plastycznej wykorzystano farby akwarelowe, a powstałe dzieła podziwiać można w naszej galerii przed salą – zapraszamy!

Oto zdjęcia z naszych działań…

Więcej zdjęć TU

Dzień Oceanów

A z okazji przypadającego w tym tygodniu Dnia Oceanów, Żabki ,,wybrały się w podwodną podróż w głąb oceanów i mórz”. Dzieci, oglądając ilustracje,  rozmawiały o zwierzętach żyjących w morskich przestworzach… Podczas zabawy sensorycznej z wykorzystaniem lup, mali odkrywcy, badali morskie muszle i rozgwiazdy oraz słuchali szumu morskich fal ,,zamkniętych w olbrzymiej muszli”. Dzieci wykonały ekologiczne (po rolkach z papieru toaletowego), kolorowe rybki i zamieniły swój kącik przyrody w morską lagunę…

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji…

Więcej zdjęć TU