O nas

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – organy prowadzące ze wsparciem finansowym w 2022 r.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Wiki w Elblągu stosownie do § 9 ust. 9-10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U z 2021 poz. 1675) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).
Nasza placówka w wykazie widnieje pod pozycją numer 69, uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 3000,00 a dyrektor przedszkola przeznacza kwotę 750,00 na realizację projektu czytelniczego dla dzieci uczęszczających do placówki w roku kalendarzowym 2022.
Link do wykazu placówek, które uzyskały wsparcie
wykaz-organow-prowadzacych

Link do strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na której można przeczytać informacje odnośnie uzyskania wsparcia z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 https://www.ko.olsztyn.pl/2022/03/08/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-organy-prowadzace-ze-wsparciem-finansowym-w-2022-r/

Link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na której znajdują się dokładne informacje odnośnie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Przedszkole Niepubliczne Wiki istnieje od  2002 roku, znajduje się w cichej dzielnicy domków jednorodzinnych, dysponuje dużym terenem zabaw wyposażonym w  przyrządy do zabawy  min ciuchcię, bujawki, zjeżdżalnie, piaskownice, ławki, ogrodzoną piaskownicę dla dzieci w wieku żłobkowym.

Od września 2008 realizowana jest innowacja pedagogiczna  „Żywa edukacja” czyli wykorzystanie piłek terapeutycznych. Krzesełka zostały zastąpione przez piłki. Dzięki piłkom w naturalny sposób wykorzystujemy ruch podczas przyswajania wiadomości i umiejętności. Dzieci w każdej chwili (poruszając się na piłkach ) mają możliwość rozładowania napięcia nie czekając do końca zajęć czy posiłku.

Od listopada 2012 r przedszkole realizuje projekt  „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” czyli wszechstronny rozwój dziecka poprzez zabawę.

Od wiosny 2013  pracujemy metodą Kinezjologii Dennisona  metoda ta pobudza naturalny rozwój dziecka i aktywizuje mechanizmy pracy mózgu poprzez swobodny ruch, przekraczanie linii środkowej ciała (prawa-lewa strona).

Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie pedagogiczne, wyższe. Pomimo iż posiadają wysokie kompetencje, systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka.

Chętnie współpracujemy z instytucjami  edukacyjnymi, ekologicznymi, bierzemy udział w konkursach.