Zajęcia dodatkowe w Żabkach

W naszym przedszkolu w ramach opłaty stałej są dla dzieci organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone przez fachowców/instruktorów zewnętrznych.

Zajęcia z podstaw gry w szachy prowadzone z panią Grażyną

Zajecia z rytmiki, śpiewu i ruchu prowadzone przez panią Sylwię

Zajęcia z gimnastki korekcyjnej prowadzone przez panią Basię

Zajęcia z nauki języka angielskeigo prowadzone przez panią Agatę