Wesoło bawimy się w przedszkolu

W minionym tygodniu nasze zajęcia były nastawione na: poznawanie świata poprzez zmysły, rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu, wykonywanie ćwiczeń wzmacniających pamięć wzrokową, słuchową, ruchową, uczestniczenie w zabawach, sprzyjających koncentracji uwagi poprzez krótki czas. Przedszkolaki wzięły udział w zabawie z wykorzystaniem rymowanki:„ Nasze oczy ”, dzieci wysłuchały również opowiadania A. Świrszczyńskiej, pt.: „Brzydka sówka”, aktywnie uczestniczyły w zabawie rozwijającej spostrzegawczość: „ Przez dziurkę od klucza”, dowiedziały się „ Co jeździ? Co pływa? Co lata?”, dzięki zabawie dydaktycznej oraz samodzielnie ozdobiły samolot z papieru, który sprawdzały czy równie dobrze lata także w ogrodzie przedszkolnym. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się zabawa ruchowa do muzyki z użyciem pięknych, kolorowych opasek z motylkami i innymi mieszkańcami łąki.

Zapraszam serdecznie do obejrzenia galerii zdjęć:

p. Kasia