„W grupie też nauka”

Logopeda w zdecydowanej większości pracuje z dzieckiem indywidualnie. Prowadzenie terapii logopedycznej wymaga doboru metod i ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka, jego komunikacji, stopnia opanowania mowy i cech charakteru.

Bywa i tak, że dzieci w gabinecie logopedycznym pracują w parach, ale dopasowanie osób nie jest przypadkowe, ale zależne od typu nieprawidłowości artykulacyjnych. Praca w takich zespołach z reguły korzystnie wpływa na jej uczestników, motywując do pracy i prawidłowego wysławiania się.

Czasami jednak można zaobserwować zjawisko niekorzystne takiego układu. Oto okazuje się, że jedno z dzieci realizuje już głoskę, a inne tego nie potrafi i bardzo się denerwuje. Trzeba wówczas rozdzielić naszych przedszkolaków lub wymienić im kolegę. Logopeda musi po trosze być psychologiem

Efekty przynoszą też organizowane w naszym przedszkolu logopedyczne zajęcia grupowe. W trakcie ich dzieci rozwijają zasób leksykalny, ćwiczą narządy mowy a także bawią się w formie rywalizacji, konkursów. W trakcie spotkań wykorzystuje się liczne pomoce logopedyczne (a mamy ich dzięki hojności Pani Dyrektor naprawdę wiele) a także stosuje się ćwiczenia logorytmiczne wykorzystujące muzykę, dźwięk, słowo, ruch.

Ważne jest znalezienie drogi do każdego przedszkolaka, aby ułatwić mu rozwój komunikacji, bo dar mowy jest niezwykle ważny w życiu każdego z nas.