Urządzenia techniczne

Wokół nas znajduje się bardzo dużo przedmiotów elektrycznych. Promyki również o tym wiedzą. Poznały zasady działania urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego korzystania z nich. Wiedzą już, że urządzenia podłączone do kontaktu mogą używać jedynie w obecności dorosłych.

Zaczęliśmy od rozmów skąd się bierze prąd. Promyki wymieniły 4 różne elektrownie oraz sposoby ich zasilania.

Dopasowywaliśmy również obecnie używane sprzęty domowe do ich dawnych odpowiedników. Przy tym zajęciu posługiwaliśmy się określeniami teraz/kiedyś, w przeszłości/ w teraźniejszości.

Promyki ćwiczyły również spostrzegawczość w uzupełnianiu obrazka lampy.