Szachy w lutym

Lutowe spotkania szachowe zaczęliśmy od przygotowania figur szachowych do Walentynek. Dzieci pięknie ozdabiały swojej ulubione figury szachowe. Następnie uczyliśmy się ustawiać całe szachowe wojsko na szachownicy, a co najważniejsze poznaliśmy atak na króla, czyli szach.
Głównym celem nauki królewskiej gry jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie rozbudzanie zaciekawienia dzieci grą w szachy oraz poznania i wyrażania siebie podczas spotkań szachowych.    
Do celów szczegółowych należą:     
rozwijanie wyobraźni i inteligencji; 
rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji   ;wzmocnienie poczucia własnej wartości;    
rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu;
wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki;     
kształtowanie percepcji wzrokowej;  
wzbogacenie słownika biernego i czynnego w zakresie terminów szachowych;
kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;    
doskonalenie orientacji w kierunkach na płaszczyźnie szachownicy oraz utrwalenie lateralizacji  (lewa i prawa strona własnego ciała);  

posługiwanie się symbolami szachowymi, których międzynarodowy charakter umożliwia pokonanie barier językowych („język szachowy”);czerpanie radości i  satysfakcji  z gry z  w szachy.

Poprzez spotkania w grupie szachowej poznajemy dziecko, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Dzięki szachom będziemy mogli zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju i przyszłej aktywnej gry w szachy. Zabawy szachowe umożliwiają przedszkolakom utrwalenie poznawanych treści, poszerzenie doświadczeń związanych z różnymi technikami gry w szachy.

                                                                                                                                                Instruktor pani Grażyna