Selektywna zbiórka odpadów – – co zbieramy

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW.
w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, w naszym przedszkolu zbieramy :nakrętki PET, baterie, puszki. Przestajemy zbierać plastykowe butelki.
Zasady informowania pozostają bez zmian.