Rytmika

Nasze maluszki uczestniczą dwa razy w tygodniu na zajęciach rytmicznych. Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Pani Sylwia uczy dzieci poznawania cech dźwięków szybko-wolno, cicho-głośno, prostych układów tanecznych .Dzięki tym zajęciom dzieci zyskują umiejętności pracy w grupie, poznają proste instrumenty muzyczne oraz rozwijają motorykę dużą.