Różnicowanie dźwięków mowy

Bywa, że dziecko ma problem z właściwym różnicowaniem dźwięków mowy.

Często zamienia daną głoskę na inną a przy słuchaniu nie rozumie, jaką głoskę realizował nadawca. Takie zjawisko jest bardzo niebezpieczne, gdyż może negatywnie wpłynąć na jakość nauki czytania i pisania.

Przedszkolaki najczęściej mylą głoski dźwięczne z bezdźwięcznymi, np. zamiast „b” realizują „p”, zamiast „z” – „s” czy zamiast „w” – „f”. Taka sytuacja prowadzi do tego, że zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą mieć problemy z właściwym zrozumieniem wypowiedzi ( np. zamiast „bal” dziecko mówi „pal”, a to zmienia sens i znaczenie przekazu).

Istnieje wiele ćwiczeń, które pozwolą na wykluczenie tych nieprawidłowości. Można przedłużać realizację głoski a poprzez to uzyskać jej dźwięczność, można napinać mięśnie krtaniowe przy wymowie słowa, można pracować maksymalnie wargami, aby uzyskać pożądany dźwięk.

Jeżeli jednak zamiany głosek u dziecka mają charakter nieregularny (za każdym razem dziecko zamienia je w zróżnicowany sposób) niewątpliwie powinno to zmobilizować rodzica do udania się do logopedy. Takie zjawisko może być związane z zaburzeniami słuchu i należy temu dokładnie się przyjrzeć, wykluczyć pewne czynniki chorobowe.

Jeśli dziecko źle słyszy, na pewno nie nauczy się dobrze mówić, bo niemożliwe jest wówczas właściwe różnicowanie dźwięków, zwłaszcza tych, które różnią się tylko kilkoma cechami.

Marta Mierzwa – Gałkowska