„Przyjaciele przyrody”

Cały tydzień rozmawialiśmy o przyrodzie, zwierzętach, roślinach. Dzieci posiadają już pewną wiedzę jak należy dbać o środowisko i przyrodę.

Na zajęciach dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska sośnie i szyszkom, powąchać czy pachnie lasem, bo o lesie była mowa. Właściwie to szukaliśmy różnic czym różni się park od lasu.

Gdy już ustaliliśmy pewne fakty o lesie, dzieci poznały nazwy trzech najbardziej znanych puszczy oraz ich znaki „firmowe”.

Była też praca z mapą Polski, oprócz poznania położenia gdzie leżą Puszcze, przypomnieliśmy sobie również nazwy kilku miast Polski.

Nie mogło też zabraknąć matematyki i ćwiczenie liczenia. W tym pomogły nam guziki. Dzieci najpierw odliczyły odpowiednią ilość, a następnie układały postacie z nich oraz odtwarzały kształty.

Było dużo informacji…..