Poznajemy różne sklepy

W minionym tygodniu dzieci systematyzowały i rozwijały swoją wiedzę o różnych sklepach oraz uczyły się, w jaki sposób należy się w nich zachowywać.

Tego typu wiadomości i umiejętności są niezbędne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Przedszkolaki mogły się też wcielić w rolę sprzedawcy i klienta, wykorzystując w praktyce zdobyte informacje.