„Pomagamy pszczołom dziko żyjącym, budujemy dla nich gniazda”

„ Pomagamy pszczołom dziko żyjącym, budujemy dla nich gniazda ”

We wtorek 12 kwietnia 2016 r. rodzice wraz z dziećmi z grupy „Żabek” i „Smerfy” wzięły udział w warsztatach. Celem było zbudowanie gniazd dla pszczół dziko żyjących. Spotkanie rozpoczęło się pokazem prezentacji multimedialnej, która przybliżyła zgromadzonym rolę owadów zapylających dla świata roślin i dla człowieka. Rodzice poznali różne ciekawostki z życia pszczoły miodnej hodowanej przez pszczelarzy w pasiekach, murarki i trzmiela.

Prezentacja dostarczyła wiedzy, jakie rośliny miododajne należy sadzić na balkonie, aby stworzyły bazę. W drugiej części warsztatów zgromadzeni goście zajęli stanowiska i przystąpili do pracy. Część rodziców nawiercała otwory w gniazdach. Pozostali rodzice nacinali trzcinki, które wiązali i umieszczali w szkieletach domków. Wszyscy pracowali ochoczo, aby w naszym ogrodzie przedszkolnym zagościły pszczoły dziko żyjące.

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie !