„Opozycje głoskowe, czyli półka i bułka”

176978

Mowa bezdźwięczna jest zjawiskiem dosyć powszechnym w wymowie obserwowanej u przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Polega na bezdźwięcznej realizacji dźwięcznych fonemów a zatem wpływa na znaczenie słów. Czasami bowiem nie wiemy, czy dziecku chodzi o półkę czy bułkę, bal czy pal, górę czy kurę.

Ta wada wymowy jest związana z obniżonym napięciem mięśniowym i zdecydowanie częściej jest obserwowana u cichych, wątłych chłopców, choć zdarzają się też przypadki wśród dziewczynek.

Zjawisko wymaga konsultacji logopedycznej oraz obrania właściwego kierunku terapeutycznej pracy z dzieckiem. Dobre efekty można uzyskać przy przedłużaniu realizacji niektórych głosek, np. z. Przy realizacji głosek wybuchowych, krótkich typu b jest to jednak nie możliwe. Trzeba wówczas przede wszystkim poprawić pracę mięśniową aparatu mowy.

Źle jeżeli dziecko idzie do szkoły z mową bezdźwięczną. Niestety, często wówczas pisze tak jak słyszy i realizuje, a zatem mogą pojawić się różnice w piśmie, co negatywnie wpływa na kształtowanie umiejętności czytania i pisania.

Marta Mierzwa – Gałkowska