Nasze początki

Wrzesień to dla wszystkich maluszków czas poznawania nowych miejsc, nowych kolegów i koleżanek, nowych zasad zachowania się wśród innych.
Nasze maluszki szybko zaaklimatyzowały się do nowych warunków: nauczyły sie sprawnie wychodzić na teren przedszkolny, myć ręce i zęby, uczestniczyć w zajęciach np malowanie, rysowanie, słuchanie, taniec.
Nie zabrakło również świąt typowych jak urodziny czy dzień przedszkolaka jak również nietypowych jak dzień marzyciela czy spadającego liścia.