Morze, góry, jezioro…

W minionym tygodniu pogłębialiśmy zdobytą wcześniej wiedzę. Dzieci próbowały znaleźć wyjaśnienia na kwestie: np. Czym się różni jezioro od morza?

Pszczółki pracowały z mapą, na której wyszukiwały morze, góry: Karpaty i Sudety, a także nasze rodzinne miasto – Elbląg.

Podczas zabaw matematycznych do obliczeń wykorzystywaliśmy muszelki i rybki. Liczenie doskonaliliśmy również podczas zabawy w wędkarza- dzieci przeliczały rybki, określały kto ma najwięcej, a kto najmniej.

Zapraszam do oglądania zdjęć.

p. Angelika

Zdjęcia morze, góry, jeziora