Mieszkam w Polsce

Pojęcia kraj czy ojczyzna to dla przedszkolaków słowa abstrakcyjne. Ich wyjaśnienie rozpoczęliśmy od tego, co dziecku najbliższe i znajome – rodzina, dom, ulica czy miejscowość. Była to baza do tematu o ojczyźnie i symbolach narodowych. Symbole narodowe, tradycje i święta łączą obecne pokolenia z przeszłymi, kształtują poczucie przynależności do określonej grupy ludzi o wspólnej kulturze, mówiących tym samym językiem. Link do galerii