„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Nasze przedszkole a w tym grupa Biedroneczek bierze udział w projekcie „Przeczytaj Misiowi”, który polega na tym, że przedszkola z gminy Elbląg czytają bajki otrzymanemu Misiowi.

To znaczy, że każde przedszkole przygotowuje misia do podróży, tzn. ma on plakietkę z imieniem oraz dziennik podróży. Miś wędruje do danego przedszkola, z którego inny miś już wyszedł. wtedy dzieci czytają mu bajkę i jest uzupełniany dziennik podróży.

W tym tygodniu do naszej grupy przywędrował miś Pysio z przedszkola w Elblągu.

Dzieci bardzo miło przywitały Misia Pysia, oraz wspólnie przeczytaliśmy mu bajkę o przygodach kotka. Po bajce każda Biedronka przedstawiła się misiowi i powiedziała coś miłego. Następnie w dzienniku narysowaliśmy dedykację dla misia na dalszą podróż i niestety pożegnaliśmy go, gdyż powędrował dalej…

Na pewno nasz Miś Śnieguś też został tak miło przyjęty w innym przedszkolu.