Łąka wiosną

Łąka wiosna to temat kompleksowy realizowany w ostatnim czasie w grupie Żabki. Dzieci podczas zajęć oglądały ilustracje i zdjęcia przedstawiające łąkę, nazywały rośliny i zwierzęta żyjące w tym ekosystemie. Żabki wysłuchały ciekawostek o motylach i dowiedziały się, iż są one drugą pod względem liczebności grupą owadów (pierwszą są chrząszcze). W Polsce występuje ponad 3 tysiące gatunków motyli! Przy wykorzystaniu ilustracji w książce, pani Beata omówiła cykl rozwojowy motyla oraz jego budowę. Dzieci na specjalnych modelach edukacyjnych sprawdziły, iż motyl zbudowany jest z głowy, tułowia i odwłoku. Na głowie znajduje się aparat gębowy, czułki i oczy. Z tułowia zaś wyrastaniem stają trzy pary odnóży. Jedną z ciekawszych zabaw, która wyzwoliła aktywność twórczość dzieci, była zabawa ,,Gdybym był motylem”. Innym owadem, który został bardzo dobrze omówiony podczas tego tygodnia, to biedronka. Dzieci dowiedziały się, iż są to owady bardzo pożyteczne, które zwalczają szkodniki roślin. W tym tygodniu nie zabrakło także zabaw tropiących z wykorzystaniem lup w naszym ogrodzie… A w naszej galerii prac, można podziwiać wspaniałe biedronki!  Link do galerii zdjęć