Archiwum kategorii: Rybki

Mowa czynna a bierna

W badaniu logopedycznym , które wykonywane jest zawsze na początku września zadaniem logopedy jest sprawdzenie całościowe poziomu kompetencji komunikacyjnych przedszkolaka.
Nie wystarczy, że dziecko powtórzy po nas zadawane mu słowa, należy jeszcze sprawdzić, jak sam nazywa obrazki, jak radzi sobie z ułożeniem aparatu mowy, zwłaszcza językiem i czy dobrze rozumie mowę.
Istotna jest tu wówczas sprawa języka czynnego i biernego. Zawsze język bierny poprzedza język czynny. Niepokoić nas może przede wszystkim to, jeśli dziecko nie rozumie prostych poleceń, nie wie, co do niego mówimy. Wówczas możemy przypuszczać , że zaburzony jest język bierny.

Z czasem język bierny przeradza się w język czynny. Dziecko coraz chętniej komunikuje się, poznaje nowe słowa, które jest w stanie wyartykułować. Język czynny należy ćwiczyć poprzez powtarzanie wyrazów, połączeń wyrazowych, zdań, poprzez czytanie dziecku i zadawanie pytań, poprzez wspólną zabawę i rozmowę. Dziecko „należy kąpać w słowie” tak często jak tylko to jest możliwe. Wtedy mowa pojawi się szybciej i będzie dla dziecka motywująca, zachęcająca do działania, pomagająca w nabywaniu umiejętności społecznych.

I na koniec podkreślę, że w zasadzie w większości przypadków jak dziecko ma dobrze wykształcony język bierny, prędzej czy później pojawi się także język czynny.
Zachęcam do wspólnych ćwiczeń. Marta Mierzwa – Gałkowska