Gotowi do szkoły?

Gotowość szkolna ( dojrzałość szkolna) oznacza, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia kolejnego, jakże ważnego etapu w swoim życiu, mianowicie edukacji szkolnej. Jest zatem na tyle rozwinięte fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie, by sprostać wymaganiom stawianym przez nowe środowisko, jakim jest szkoła.

Gotowość szkolna w dużej mierze zależy od harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich trzech strefach.

Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia wnikliwej obserwacji pedagogicznej, dzięki której może ocenić dojrzałość szkolną dziecka.

Swoimi spostrzeżeniami musi podzielić się z rodzicami do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

Warto skontaktować się ze specjalistami, aby być pewnym, że dziecko jest już przygotowane do pójścia do szkoły.

Trzeba pamiętać też o tym, że czasami odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego jest dla niego jedynym rozsądnym wyjściem i wynika z troski o dobro dziecka.

Szkoła powinna się dziecku kojarzyć pozytywnie, nauka winna być radością a nowy etap sukcesem a nie porażką.

Nie wszystkie dzieci będą mogły sprostać temu i czasami warto się nad tym pochylić, zastanowić, dogłębnie przemyśleć.

Decyzja często jest niezwykle trudna, wymaga dobrej współpracy rodziców i nauczycieli.

Marta Mierzwa – Gałkowska