DOKARMIAMY PTASZKI.

W czwartek pani Paula zapoznała dzieci z kilkoma gatunkami ptaków zimujących w Polsce (wróbel, sikorka, wrona, sroka),  przedstawiając jednocześnie ich wizerunki na kolorowych ilustracjach.  Pani przeczytała dzieciom fragment książki: „O wróbelku Elemelku”, który zaciekawił małych słuchaczy, nie zabrakło również pogadanki uwrażliwiającej na potrzebę dokarmiania ptaków zimą- w tym niezwykle trudnym dla nich okresie. Jako pracę plastyczną dzieci wykonały wspólny kolaż. Doskonaliły
motorykę małą poprzez przyklejanie waty (śnieg na karmniku), chleba, ziarna oraz ptaszków, które przyleciały się posilić.
Ciekawa piosenka zachęciła dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawie ruchowej.