Angielski – październik

Zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017 prowadzi Pani Marzena Kowalewicz. Zajęcia prowadzone są na podstawie programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, pod redakcją Barbara Czekańska, Izabela Lipińska, numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07.

Podczas zajęć w październiku dzieci uczyły się piosenek na powitanie i pożegnanie, rozmawiały i śpiewały o uczuciach i emocjach. Dzieci poznawały przeciwieństwa, słownictwo związane z poszczególnymi częściami ciała oraz wykonywały czynności z życia codziennego. W ostatnim tygodniu października zabawom towarzyszył temat Halloween. Dzieci poznały piosenki, w których wcielały się w różne postacie, utrwalając poznane słownictwo związane z tym świętem.

kodqwnjkzotqsntexotqwotqf01_e0_orig

Szczegółowy rozkład materiału:

Język angielski – młodsze dzieci

 

W październiku dzieci uczą się na języku angielskim:

 1. Słownictwa związanego z powitaniem i pożegnaniem się
 • Good morning- dzień dobry
 • Goodbye- do widzenia
 • Hello – cześć
 • How are you? – jak się miewasz?
 1. Słownictwa związanego z dobrymi i złymi emocjami {good feelings – bad feelings}:
 • I’m good – jestem dobry
 • I’m great – jestem wielki
 • I’m wonderful – cudowny
 • I’m happy – jestem szczęśliwy
 • I’m tired – jestem zmęczony
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m sad – Jestem smutny
 1. Wykonują czynności:
 • Clup your hands – klaskaj
 • Stump your feet – tupaj
 • Shout hurray – wołaj hura
 • Stand up – wstań
 • Sit down- siadaj
 • Turn around – obróć się
 1. Identyfikują I nazywają poszczególne części ciała {Parts of the body}
 • Head (głowa) eyes (oczy) nose (nos) ears (uszy) mouth (usta) arm (ręka) leg (noga) foot (stopa) chin (broda) tummy (brzuch) black (plecy)
 1. Określają cechy przeciwieństwa:
 • Big – small (duży – mały)
 • Fast – slow (szybko – wolno)
 • Loud – quiet (głośno – cicho)
 • Up – down (wysoko – nisko)
 • Happy – sad (szczęśliwy –smutny)
 • Good- bad (dobry – zły)
 • Open – shut (otwórz – zamknij
 1. Dzieci uczą się piosenki „If you are happy” oraz piosenek na Halloween

 

4how_are_you_stars111

Język angielski – starsze dzieci

 

W październiku dzieci uczą się na języku angielskim:

 1. Słownictwa związanego z powitaniem i pożegnaniem się
 • Good morning- dzień dobry
 • Goodbye- do widzenia
 • Hello – cześć
 • How are you? – jak się miewasz?
 • What’s your name? – Jak masz na imię?
 • My name is … I’m … – Nazywam się
 1. Słownictwa związanego z dobrymi i złymi emocjami {good feelings – bad feelings}:
 • I’m good – jestem dobry
 • I’m great – jestem wielki
 • I’m wonderful – cudowny
 • I’m happy – jestem szczęśliwy
 • I’m tired – jestem zmęczony
 • I’m angry – jestem zły
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m sad – Jestem smutny
 • I’m thirsty – Jestem spragniony
 1. Wykonują czynności:
 • Clup your hands – klaskaj
 • Stump your feet – tupaj
 • Shout hurray – wołaj hura
 • Stand up – wstań
 • Sit down- siadaj
 • Turn around – obróć się
 • Streach up high – rozciągnij się
 • Tough your toes – dotknij palców
 1. Identyfikują I nazywają poszczególne części ciała {Parts of the body}
 • Head (głowa) eyes (oczy) nose (nos) ears (uszy) mouth (usta) arm (ręka) leg (noga) foot (stopa) shoulders (ramiona) knees (kolana) chin (broda) tummy (brzuch) black (plecy)
 1. Określają cechy przeciwieństwa:
 • Big – small (duży – mały)
 • Fast – slow (szybko – wolno)
 • Hot – cold (gorący – zimny)
 • Loud – quiet (głośno – cicho)
 • Up – down (wysoko – nisko)
 • Happy – sad (szczęśliwy –smutny)
 • Good- bad (dobry – zły)
 • Open – shut (otwórz – zamknij
 • Short –tall (niski – wysoki)
 1. Dzieci uczą się piosenki „If you are happy” oraz piosenek na Halloween

 

 

 

 

 

 

 

Ucząc języka angielskiego w przedszkolu pragnę stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Chcę przygotować dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej, budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Dziękuję.