NASZA OFERTA

Rok szkolny 2017-2018

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia z instruktorami:

* Nauka jęz. angielskiego – 5 x w tygodniu

* Gimnastyka korekcyjna 2 x w tygodniu we wszystkich grupach prowadzi pani Basia

* Opieka logopedy badania przesiewowe, indywidualna terapia, terapia grupowa we  wszystkich grupach – czwartek, piątek prowadzi pani Marta

* Zajęcia z rytmiki 2 x w tygodniu we wszystkich grupach prowadzi p. Sylwia

* Spotkania z kulturąteatr, magik, zwierzęta, ciekawe spotkania warsztatowe 1 x w miesiącu oferty zewnętrznych grup

* Zajęcia z religii katolickiej 2x w tygodniu prowadzone przez katechetę pana Krzysztofa

* Zajęcia nauki gry w szachy raz w tygodniu grupa Żabki oraz Biedronki

* Dodatkowo oferujemy zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktorów zewnętrznych

* Judo 1 x w tygodniu po 30 min, grupa max 15 dzieci – prowadzi pani Paulina

* Taniec 2 x w tygodniu grupa do 15 dzieci – prowadzi pani Kasia

Bezpłatnie w ramach pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielki oferują:

  • Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego Dz.U 2017 poz 356

  • Zajęcia z bajkoterapii – relaksacyjne, terapeutyczne, wyciszające

  • Zajęcia z plastyki zawierające trudniejsze techniki plastyczne

  • Dużą dawkę wiedzy ekologicznej praca w terenie, obserwacje, posługiwanie się lupą, mikroskopem, lornetką, wiedza o faunie i florze

  • Ja, Ty, My integrujmy się spotkania wszystkich dzieci polegające na wspólnym śpiewaniu, rytmizowaniu, rymowaniu itd. Spotkania te mają na celu integrację naszej społeczności małej i dużej, odbywają się raz w miesiącu

  • Polska, Europa, My  – projekt edukacji patriotycznej, poznajemy kraje Europy , co miesiąc zapoznając dzieci z nowym krajem, jego kulturą, tradycjami, zabytkami, muzyką

Priorytety przedszkola to bezpieczeństwo, ekologia, zdrowy styl życia, patriotyzmoczywiście nie zapominamy o samodzielności, świadomości narodowej, przynależności, zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie. 

W placówce działa pięć grup wiekowych:

Grupa I MYSZKI – maluszki , nauczycielka pani Milena

Grupa II Pszczółki – 4 latki, nauczycielka pani Angelika

GrupaIII BIEDRONECZKI – 5 latki, nauczycielka pani Ania

Grupa IV ŻABKI – 6 latki, nauczycielka pani Beata