Klubik

W budynku Przedszkola ma swoją siedzibę Klub Maluszka – przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

W ramach opłaty oferujemy opiekę, zajęcia edukacyjne, muzyczne, ruchowe, opiekę logopedy, dbamy o bezpieczeństwo dziecka oraz oferujemy wyżywienie całodzienne. Posiłki przygotowywane w naszej kuchni

Klubik czynny od 6.30-16.00.

Informacje można uzyskać pod numerem 55 237 40 97

Opiekę nad dziećmi sprawują: pani Anna Weis, pani Agnieszka Zarębska, pani Paulina Krakowska, pani Joanna Olszewska pani Olga Lesz – dyrektor ds. pedagogicznych.

Klubik od dnia swego powstania jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pracujemy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o ” Opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45,poz.235)

Jesteśmy niepubliczną Placówką, która spełnia wszystkie standardy i wymogi przewidziane prawem w zakresie sprawowania bezpiecznej i fachowej opieki nad małymi dziećmi do lat 3.

Część materiałów na stronie jest zakodowana-kody u opiekunek.