Kategoria: Terapia

„Pomyślane, powiedziane…”

Mowa człowieka jest niezwykle skomplikowanym, ale jakże ważnym zjawiskiem życiowym. Bez niej właściwie nie moglibyśmy funkcjonować, komunikować się. W mowie dziecka wyróżniamy kilka podstawowych faz rozwojowych.

We wczesnym okresie przedszkolnym dziecko pozostaje na tzw. etapie wyrazu. Jeszcze nie potrafi sprawnie komunikować się językiem. Na początku wymawia proste, dwusylabowe słowa. Z czasem zaczyna wypowiadać bardziej skomplikowane pod względem budowy wyrazy. Potem łączy je w połączenia wyrazowe, wreszcie w zdania i krótkie samodzielne wypowiedzi ustne.

Okres swoistej mowy dziecięcej kształtuje się od około trzeciego roku życia aż do siódmego. Przedszkolak z czasem zastępuje swoje słówka, tzw. neologizmy, wyrazami powszechnie używanymi a jego mowa coraz bardziej przypomina mowę dorosłego.

W każdym rozwoju mowy występuje zarówno język bierny, czyli taki, który nie jest werbalizowany, jak i czynny. Polega on na tym, że dziecko rozumie mowę, wykonuje nasze polecenia, ale nie potrafi tego wyartykułować.

Mowa czynna polega zaś na używaniu języka w praktyce, posługiwaniu się słowami i zdaniami. Zawsze język bierny wyprzedza język czynny.

U przedszkolaków często występuje duży dysonans między językiem czynnym  a biernym.

Ważne jest w takim okresie, aby zachęcać dziecko do mówienia, do rozmowy.

Pokazujmy, że fajnie jest mówić, że słowa mogą wiele, że mowa ułatwia nam życie i je wzbogaca. A zatem znajdźmy czas na zabawę i naukę, stymulujmy naszą pociechę do możliwie najlepszego rozwoju intelektualnego.

mgr Marta Mierzwa – Gałkowska

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE „WITAMINOWY OGRÓD MARZEŃ – JEMY ZDROWO I KOLOROWO!”

Podczas ostatnich logopedycznych zajęć grupowych,  Pani Marta przygotowała różne zabawy oddechowe, artykulacyjne i logorytmiczne poświęcone tematyce owocowo – warzywnej.

Wspólnie tworzyliśmy warzywniaki i przypominaliśmy sobie niekiedy trudne nazwy .

Poza tym bawiliśmy się w tzw. „bystre oko”, odnajdując odpowiednie obrazki. Słuchaliśmy też pięknych wierszy i rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu.

Ponadto robiliśmy śmieszne minki, wzorując się na fotografiach pewnego Krzysia.

Szczególne zaciekawiło nas czarodziejskie pudełko pełne smacznych warzyw i owoców.

Na koniec wykonaliśmy prace plastyczne oraz tradycyjnie już używaliśmy: dmuchajek, baniek mydlanych a także wiatraczków.

Zabawa była przednia i niezwykle pouczająca, co zresztą doskonale widać na załączonych fotkach oraz filmie.

Marta Mierzwa – Gałkowska

Galeria zdjęć

Logopeda radzi – Badanie na dobry początek

Wrzesień to dla każdego logopedy pracującego w przedszkolu okres przesiewowych badań logopedycznych. Służą one sprawdzeniu stanu nabytych przez dziecko kompetencji językowych oraz wyznaczeniu kierunków pracy z przedszkolakiem. Wady wymowy czy nieporadności językowe zawsze rozpatrywane są w stosunku do wieku dziecka.

Logopeda sprawdza zasób słownictwa, gramatykę mowy, jakość i prawidłowość dźwięków, stopień rozumienia mowy czynnej i biernej, stosunki przestrzenne, logikę wypowiedzi i wiele innych związanych z mową umiejętności.

Badanie pokazuje, w jaki sposób rozwija się dziecko i jak należy mu pomóc. Jest niezbędne i daje wskazówki nie tylko logopedzie, ale również rodzicom i nauczycielom.

W naszym przedszkolu każde dziecko jest objęte takim badaniem a w razie potrzeby systematyczną, dostosowaną do potrzeb terapią logopedyczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy nasuwających się pytań serdecznie zapraszam do mojego gabinetu.

Marta Mierzwa – Gałkowska

„Neologizmy – potrzebne czy nie?

Mowa dziecka ma różne etapy, które charakteryzują się specyficznymi uwarunkowaniami zarówno w zakresie gramatyki, jak i słownictwa. Maluch często nie potrafiąc nazwać zjawiska czy przedmiotu, tworzy własne słowo, gdyż chce porozumieć się z otoczeniem. Tak oto powstają neologizmy dziecięce, czyli nowe słowa tworzone na użytek dziecka.

Najbliższe środowisko zwykle rozumie te słówka, zna ich znaczenie. Bywa i tak, że mama w gabinecie logopedycznym tłumaczy, co znaczy dana konstrukcja stosowana przez jej syna czy córkę.

Neologizmy są jednak bardzo potrzebne na etapie wyrazu, gdyż stanowią świadectwo uczestnictwa dziecka w życiu społecznym, rozwijają wyobraźnię, pobudzają do komunikacji, dają dowód na procesy logiczno – myślowe.

Wraz z dojrzewaniem dziecka zasób słow powiększa się. Średnio pięciolatek używa około 2000 słów, zaś siedmiolatek dysponuje już 7000 słow. Powoli neologizmy ustępują miejsca zwykłym wyrazom.

Ważne jest, abyśmy nie negowali neologizmów. Trzeba jednak mówić do dziecka w sposób zrozumiały, ale nie neologizmami. Nie wolno używać ich i spieszczać mowy. Tylko normalna mowa przyspieszy rozwój procesu komunikacyjnego i ułatwi dziecku porozumiewanie się z otoczeniem.

Marta Mierzwa – Gałkowska

Elbląskie kamieniczki, czyli wytwory dłoni i serc

   Środa 5 kwietnia to był niezwykły dzień. W ramach współpracy naszego przedszkola z Gimnazjum Nr 9 , odbyło się kolejne niezwykle owocne spotkanie młodszych i starszych .

 Rano jeszcze kiedy przedszkolaki jadły śniadanie do przedszkola przyjechali gimnazjaliści z klasy artystyczno – literackiej pod opieką pani Joanny Nowak i pani Marty Mierzwy – Gałkowskiej naszej pani logopedy.

Pierwszy etap spotkania to wspólne wybieranie kartonów – bardzo dziękujemy rodzicom za przynoszenie do przedszkola kartonów, oj było z czego wybierać.

Drugi etap to przymocowywanie do siebie odpowiednich kartonów – to było zadanie dla gimnazjalistów i nauczycielek.

Trzeci etap to praca maluchów i młodzieży – projektowanie oraz wykonanie kamieniczek elbląskiej Starówki. Przy tym zadaniu dzieci przedszkolne zmieniały się i tym sposobem każdy chętny przedszkolak z grupy Smerfy i Żabki brał udział w warsztatach.

  Podstawowym materiałem budowniczym były kartony. Dzięki wyobraźni i zdolnościom manualnym powstała niezwykła, bo ręcznie wykonana praca przestrzenna pokazująca walory naszego wspaniałego miasta.

Zabawa połączona z nauką pozwoliła na integrację wszystkich jej uczestników i udowodniła, że warto podejmować takie inicjatywy sławiące nasz region i kulturę lokalną.

Kamieniczki zdobią hol przedszkolny.

Jąkanie? – niekoniecznie!

Bardzo często w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym mamy do czynienia z niepłynnością mowy. Zjawisko to nasila się zwłaszcza u najmłodszych, czyli trzylatków czy czterolatków. Balbutologopedzi, czyli specjaliści zajmujący się jąkaniem wyróżniają tzw. jąkanie fizjologiczne. Jest ono zjawiskiem przejściowym związanym z tym, że język czynny nie nadąża za językiem biernym, istniejącym w świadomości. Oto maluch chce coś wyartykułować, ale nie zawsze potrafi nazwać poszczególne zjawiska czy obiekty. Wówczas dochodzi do zaburzeń płynności mowy. Nie dotyczy to każdej sytuacji, w pewnym okresie nasila się, ale zawsze po jakimś czasie, w przeciwieństwie do typowego jąkania, ustępuje.

 

Najlepiej przeczekać ten okres, nie zwracać dziecku uwagi, ewentualnie poprosić, by mówiło powoli i spokojnie. Otoczenie dziecka przyjazną atmosferą niewątpliwie korzystnie wpłynie na jego początki komunikacji i zmotywuje malucha do mówienia.

Jąkanie fizjologiczne z czasem ustępuje. Jąkanie niefizjologiczne nasila się zaś około 5, 6 roku życia. Trzeba wówczas zasięgnąć opinii fachowca, by możliwie szybko pomóc dziecku. Pamiętajmy o tym, że niepłynność mowy nie zawsze jest zaburzeniem, ale czasami czyś przejściowym, zgodnym z rozwojem mowy dziecka. Zamiast martwić się na zapas, lepiej udać się do gabinetu logopedy i rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

mgr Marta Mierzwa – Gałkowska

Chcemy żyć zdrowo

W czwartek na zajęciach logopedycznych Pani Marta pokazała nam różne produkty spożywcze. Wymienialiśmy to, co jest zdrowe. Utrwalaliśmy już znane słówka i uczyliśmy się nowych.

Ćwiczyliśmy też oddech, wykorzystując:

*wiatraczki

*dmuchajki

*piórka

Na koniec kolorowaliśmy też koszyki warzyw i owoców.

Zapraszam do oglądania galerii:)

Gotowe na szkolną przygodę?

W dzisiejszym artykule chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tzw. gotowość szkolną. Termin ten jest bardzo często używany, ale nie zawsze postrzegany we właściwym , wielowymiarowym charakterze. Otóż na gotowość szkolną składają się liczne czynniki, w tym:

– rozwój emocjonalny dziecka,

– rozwój mowy i nabycie kompetencji językowych,

– zdrowie oraz rozwój fizyczny.

O odroczeniu od obowiązku szkolnego decyduje zaś Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Dziecko, u które obserwujemy niepokojące sytuacje, może zostać skierowane na specjalistyczne badanie, dzięki któremu dla jego dobra specjaliści zdecydują, czy powinno iść do szkoły, czy może zostać jeszcze przez rok w przedszkolu. Nie jest to decyzja łatwa, ale warto posłuchać fachowców i obserwować dziecko.

Z doświadczenia wiem, że czasami lepiej odłożyć moment pójścia do szkoły, bo dajemy tym dziecku szansę na przeżycie sukcesów a nie tylko porażek, gdyby nie radziło sobie w szkole.

Rodzice czasami uważają, że jeśli ich dziecko jest zdolne, to powinno wcześniej rozpocząć naukę. Nie chodzi jednak tylko o potencjał intelektualny, ale również o rozwój emocjonalny, który nie zawsze idzie w parze ze sprawnym rozwiązywaniem zadań. Czytające i piszące dziecko może nie radzić sobie w relacjach z rówieśnikami czy np. z obowiązkami szkolnymi a wtedy rodzą się frustracje, zachowania agresywne, demotywacja.

Warto zastanowić się zatem nad tym, jakie mamy dziecko i co dla niego będzie najlepsze, i oczywiście na miarę jego możliwości…

Marta Mierzwa – Gałkowska

Dmuchajka, wiatraczek, czyli zabawa z Panią Martą

W czwartek odbyły się grupowe zajęcia logopedyczne. W trakcie ich trwania ćwiczyliśmy prawidłowe oddychanie. Ubieraliśmy lalki i powtarzaliśmy nazwy garderoby.

Ponadto zaglądaliśmy do czarodziejskiego pudełka i nazywaliśmy różne przedmioty.

Zapraszam do oglądania galerii

p. Angelika

„Opozycje głoskowe, czyli półka i bułka”

176978

Mowa bezdźwięczna jest zjawiskiem dosyć powszechnym w wymowie obserwowanej u przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Polega na bezdźwięcznej realizacji dźwięcznych fonemów a zatem wpływa na znaczenie słów. Czasami bowiem nie wiemy, czy dziecku chodzi o półkę czy bułkę, bal czy pal, górę czy kurę.

Ta wada wymowy jest związana z obniżonym napięciem mięśniowym i zdecydowanie częściej jest obserwowana u cichych, wątłych chłopców, choć zdarzają się też przypadki wśród dziewczynek.

Zjawisko wymaga konsultacji logopedycznej oraz obrania właściwego kierunku terapeutycznej pracy z dzieckiem. Dobre efekty można uzyskać przy przedłużaniu realizacji niektórych głosek, np. z. Przy realizacji głosek wybuchowych, krótkich typu b jest to jednak nie możliwe. Trzeba wówczas przede wszystkim poprawić pracę mięśniową aparatu mowy.

Źle jeżeli dziecko idzie do szkoły z mową bezdźwięczną. Niestety, często wówczas pisze tak jak słyszy i realizuje, a zatem mogą pojawić się różnice w piśmie, co negatywnie wpływa na kształtowanie umiejętności czytania i pisania.

Marta Mierzwa – Gałkowska