Kategoria: Klubik

Angielski co będziemy robić w grudniu

Grudzień rozpoczniemy od nauki przyborów szkolnych. Dzieci będą utrwalać znajomość przymiotnika dzierżawczego „mój” – „my”. Następnie poznają nazwy zabawek oraz sposób wyrażania posiadania, poprzez utrwalenie czasownika: „mieć” – „have got”. Miesiąc zakończymy nauką słów, życzeń oraz piosenek związanych
z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.