Kategoria: Biedroneczki

Angielski co będziemy robić w grudniu

Grudzień rozpoczniemy od nauki przyborów szkolnych. Dzieci będą utrwalać znajomość przymiotnika dzierżawczego „mój” – „my”. Następnie poznają nazwy zabawek oraz sposób wyrażania posiadania, poprzez utrwalenie czasownika: „mieć” – „have got”. Miesiąc zakończymy nauką słów, życzeń oraz piosenek związanych
z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Co robimy na zajęciach z judo

Grupa 4 latków:
Nauka przewrotu do przodu i do tyłu: zenpo kaiten ukemi oraz koho ukemi.
Nauka liczenia po Japońsku do dziesięciu.
Uczą się ukłonów Rei – ho:
Tachi rei w pozycji stojącej oraz Za rei w pozycji siedzącej.
Zabawowe formy walki.
Ćwiczenia na równowagę.

Grupa 5 latków:
Doskonalenie przewrotu do przodu i do tyłu: zenpo kaiten ukemi oraz koho ukemi oraz wprowadzenie padu w przód Mae ukemi.
Zabawowe formy walki. Przypomnienie sobie trzymań w judo. Hon kesa gatame (trzymanie opasowujące ) oraz Yoko shiho gatame (trzymanie boczne).
Gimnastyka przewrót do przodu do tyłu.
Ćwiczenia na równowagę.

Grupa 6 latków:
Doskonalenie przewrotu do przodu i do tyłu: zenpo kaiten ukemi, koho ukemi ,padu w przód Mae ukemi oraz wprowadzenie padu w bok Yoko ukemi.
Zabawowe formy walki. Przypomnienie sobie trzymań w judo. Hon kesa gatame (trzymanie opasowujące ) oraz Yoko shiho gatame (trzymanie boczne).
Gimnastyka przewrót do przodu do tyłu.
Ćwiczenia na równowagę.